Vijesti

Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna PPUOL
Popis skupova podataka s metapodacima (asset lista) Općine Lasinja
Evidencija javnih priznanja Općine Lasinja
Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024.
Odluka o sufinanciranju troškova učeničkih domova za šk.god.2023.-24.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka te mikročipiranje u 2023. god.
Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka te označavanja pasa mikročipom na području Općine Lasinja
Izvješće o visini troškova i načinu njihova korištenja za provedbu izbora 7.svibnja 2023. godine
Konačnu listu reda prvenstva za upis djece u DV Bambi 2023./2024.
Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u DV Bambi 2023./2024.
Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lasinja provedenih 7. svibnja 2023. godine
Odluku o rezultatima izbora članov Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lasinja
Javni poziv za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Bambi za pedagošku godinu 2023./2024.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta-11.04.2023
Dan civilne zaštite - plakat
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Lasinja u 2023. godini
Zahtjev za uključivanje u građevinsko područje
Obavijest o namjeri započinjanja postupka izrade VII. izmjena i dopuna PP KŽ
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti-2022
Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja - POS
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a zone Lovački dom
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU zone Lovački dom
Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
UPU zone Lovački dom - 4. način gradnje
UPU zone Lovački dom - 2.3. voda i odvodnja
UPU zone Lovački dom - 2.2. ek i energetski sustavi
Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU zone Lovački dom
Javnu raspravu o prijedlogu UPU zone Lovački dom
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka te mikročipiranje
Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Lasinja
Odluka o izradi UPU gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone T4 "Lovački dom"
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone T4 "Lovački dom"
Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u DV Bambi 2022./2023.
ANKETA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Javni poziv za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Bambi za pedagošku godinu 2022./2023.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Lasinja u 2022. godini
Javni natječaj za prijam u službu -2022
Obavijest o čipiranju spremnika za miješani otpad
Izvješće o visini troškova dopunskih izbora 2021
Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe sudionicima dopunskog izbora članova Općinskog vijeća Općine Lasinja provedenih 3. listopada 2021.
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obavijest o produljenju javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica-Lasinjska"
Obavijest o provođenju javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica-Lasinjska" na području općine Lasinja
Konačne rezultate dopunskog izbora članova Općinskog vijeća Općine Lasinja iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenog 3. listopada 2021.
Rezultate dopunskog izbora članova Općinskog vijeća Općine Lasinja provedenog 3. listopada 2021.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za dopunske izbore 3. listopada 2021.
Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista
Zapisnik sa 2. sjednice Povjerenstva za zakup
Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Lasinja
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. godine i načinu njihova korištenja
Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe sudionicima izbora za općinskog načelnika i Općinsko vijeće Općine Lasinja provedenih 16. svibnja 2021.
Obavijest o privremenoj regulaciji prometa na dijelu državne ceste DC36 u Pisarovini (Ulica V. Nazora od kućnog broja 33 do 49)
Konačne rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Lasinja provedenih 16. svibnja 2021.
Konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Lasinja provedenih 16. svibnja 2021.
Rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Lasinja provedenih 16. svibnja 2021.
Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Lasinja provedenih 16. svibnja 2021.
Konačnu listu reda prvenstva za upis djece u DV Bambi 2021./2022. godine
Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u DV Bambi 2021./2022.
Kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Lasinja
Zbirna lista pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika Općine Lasinja
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za lokalne izbore 16. svibnja 2021.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore 16. svibnja 2021.
Javni poziv za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Bambi za pedagošku godinu 2021./2022.
Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom
Obrazac za prijavu štete od potresa EN-P
Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Priznanje za transparentnost općinskog proračuna
Konačnu listu reda prvenstva za upis djece u DV Bambi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenoj organizaciji rada Općine Lasinja
Javni poziv za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Bambi za pedagošku godinu 2020./2021.
Obavijest o provođenju javne rasprave
Poziv poljoprivrednim gospodarstvima u Karlovačkoj županiji za dostavu podataka o viškovima poljoprivrednih proizvoda
Prikaz primjera web stranice OPG-a na različitim uređajima
Obavijest - OPGovi Hrvatske
Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH
Odluka o privremenoj organizaciji rada Općine Lasinja
Odluka o obustavi svih aktivnosti sportskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti
Odluka o preporukama za stanovništvo na području općine Lasinja
Odluka o pridržavanju mjera u radu trgovina i ugostiteljskih objekata
Mobilna ruralna sredina -letak
Javni poziv-Plaketa Karlovačke županije za 2019. godinu
Javni poziv-Nagrada Karlovačke županije za životno djelo u 2019. godini
Javni poziv za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića Bambi za pedagošku godinu 2019./2020.
Priznanje za transparentnost općinskog proračuna-2019.
Plan rada mobilnog reciklažnog dvorišta
Rješenje o određivanju biračkih mjesta-EP
Odluka o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Karlovačke županije
Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja
Objava biračima srpske nacionalne manjine
Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Lasinja
Odluka o konačnim rezultatima izbora za općinskog načelnika
Odluka o zastupljenosti predstavnika srpske nacionalne manjine
Rezultati izbora za članove općinskog vijeća
Zbirnu listu kandidatura za općinskog načelnika
Kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova općinskog vijeća
Seminar za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Odluka Karlovačke županije za 2017.
Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU za objavu javne rasprave
Poziv na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga za 2016. godinu
Mobilni šalter PU Karlovačke
Obavijest o novom načinu financiranja udruga na području općine Lasinja
Obavijest o javnom uvidu u stanje međa u Ribičkoj ulici u općini Lasinja
Rezultati izbora za predstavnicu srpske nacionalne manjine u Općini Lasinja
 
 
Powered by Phoca Download