Dokumenti

Statut općine

Poslovnik Općinskog vijeća

Općinski načelnik

Jedinstveni upravni odjel

Važnije odluke

Nerazvrstane ceste

Plaće i naknade dužnosnika

Zaštita i spašavanje, zaštita od požara

Izbori i izvješća - Lista grupe birača

Glasnik Općine Lasinja

Javna nabava

Postupci jednostavne nabave

Plan nabave

 

Općinsko vijeće

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Opći akti i odluke

Radna tijela

Prostorni plan

Prostorni plan - Arhiva

 

Društvene djelatnosti

Socijalna skrb

 

Gospodarstvo

Poljoprivreda

Trgovina i ugostiteljstvo

Komunalno gospodarstvo

Odluka o komunalnom doprinosu

Održivo gospodarenje otpadom

Vodoopskrba

Financije

Izvješće o izvršenju proračuna

Udjeli općine u trgovačkim društvima

Revizija

Proračun općine Lasinja 2024

Proračun općine Lasinja 2023

Proračun općine Lasinja 2022

Proračun općine Lasinja 2020

Proračun općine Lasinja 2019