Dokumenti

Izbori i izvješća - Lista grupe birača

Javna nabava

Postupci jednostavne nabave

 

Pozivi za sjednice

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Zapisnici sa sjednica

 

Financije

Proračun općine Lasinja 2019

Udjeli općine u trgovačkim društvima

Revizija

Prostorni plan

Prostorni plan - Arhiva

 

Komunalno gospodarstvo

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnom doprinosu

Vodoopskrba