Dokumenti

Zaštita i spašavanje, zaštita od požara

Izbori i izvješća - Lista grupe birača

Javna nabava

Postupci jednostavne nabave

 

Općinsko vijeće

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Prostorni plan

Prostorni plan - Arhiva

 

 

Komunalno gospodarstvo

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnom doprinosu

Vodoopskrba

Financije

Proračun općine Lasinja 2020

Proračun općine Lasinja 2019

Udjeli općine u trgovačkim društvima

Revizija