Dokumenti

Izbori i izvješća - Lista grupe birača

Javna nabava

Postupci jednostavne nabave

 

Pozivi za sjednice

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Zapisnici sa sjednica

 

Financije

Proračun općine Lasinja 2020

Proračun općine Lasinja 2019

Udjeli općine u trgovačkim društvima

Revizija

Prostorni plan

Prostorni plan - Arhiva

 

Komunalno gospodarstvo

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnom doprinosu

Vodoopskrba