Dokumenti

Statut općine

Poslovnik Općinskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel

Zaštita i spašavanje, zaštita od požara

Izbori i izvješća - Lista grupe birača

Javna nabava

Postupci jednostavne nabave

Plan nabave

 

Općinsko vijeće

Pozivi za sjednice

Zapisnici sa sjednica

Prostorni plan

Prostorni plan - Arhiva

 

 

Gospodarstvo

Trgovina i ugostiteljstvo

Komunalno gospodarstvo

Odluka o komunalnom doprinosu

Vodoopskrba

Financije

Proračun općine Lasinja 2023

Proračun općine Lasinja 2022

Proračun općine Lasinja 2020

Proračun općine Lasinja 2019

Izvješće o izvršenju proračuna

Udjeli općine u trgovačkim društvima

Revizija