Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji 3.0

Centar za razvoj lokalne zajednice potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi, pomozi i pokreni se u Lasinji 3.0 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus....

Klizište u Banskom Kovačevcu- NC NS-11 u Novom Selu Lasinjskom

Općina Lasinja realizirala je projekt "Sanacija klizišta u Banskom Kovačevcu - sanacija nerazvrstane ceste NC NS-11 u Novom Selu Lasinjskom" ref. broj operacije FSEU.MINGOR.02.041, temeljem poziva...

Proširenje kapaciteta dječjeg vrtića „Bambi“ u Općini Lasinja

Općina Lasinja realizirala je projekt "Proširenje kapaciteta dječjeg vrtića „Bambi“ u Općini Lasinja" prijavom na Poziv za dostavu projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava...

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTOVNOG PROPUSTA NA POTOKU JAŠEVICA

Općina Lasinja realizirala je projekt "Izvanredno održavanje cestovnog propusta na potoku Jaševica", ref. broj operacije FSEU.MMPI.01.0004, temeljem poziva:Vraćanje u ispravno radno stanje...

Upute za upotrebu 2.0

Ovaj projekt nastavak je projekta „Upute za upotrebu“, kojim se nastavlja pružanje podrške sadašnjim i budućim roditeljima, informiranje i educiranje trudnica i roditelja, davanje podrške u osiguravanju zdravstvene zaštite zdravlja trudnica i novorođenčadi i davanje podrške aktivnom roditeljstvu na području Općine Lasinja, kroz niz tematskih radionica uz stručno vodstvo.

Upute za upotrebu

Prvog rujna 2022. godine Centar za razvoj lokalne zajednice Alba započeo je provedbu projekta „Upute za upotrebu“ koji financira Središnji državni ured za demografiju i mlade, u iznosu od 50.000 kn.

Dječje igralište Lasinja

Općina Lasinja provela je Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića - Dječje igralište Lasinja, ukupne vrijednosti 46.406,75 €, uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade , u iznosu od 29.880,00 €, temeljem Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji

Centar za razvoj lokalne zajednice Alba provodi projekt „Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji“ u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Projekt je započeo 12. svibnja 2021.g. potpisivanjem Ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji 2.0

Centar za razvoj lokalne zajednice Alba provodi projekt „Zaželi, pokreni se i pomozi u Lasinji 2.0“ u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Karlovac; Hrvatskim zavodom za...

Sportski tereni "Lastavica"

Općina Lasinja realizirala je projekt "Rekonstrukcija sportskih terena Lastavica", sufinanciran sredstvima Europske unije, prema natječaju za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući...

Sanacija nerazvrstanih cesta NC CD-1, CD-2, CD-4 u naselju Crna Draga

Općina Lasinja realizirala je projekt "Sanacija nerazvrstanih cesta NC CD-1, CD-2, CD-4 u Crnoj Dragi" ref. broj operacije FSEU.JID.MMPI.PR.0030, temeljem poziva Jednostavne izravne dodjele...

Rekonstrukcija ceste u Ulici sv. Florijana

Općina Lasinja realizirala je projekt "Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11", sufinanciranjem sredstvima Europske unije (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja), prema Natječaju za provedbu podmjere 7.2., tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.