Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Općina Lasinja će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

 Općenito

Stranica www.lasinja.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom.
Općina Lasinja prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Općina Lasinja kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na stranici www.lasinja.hr

Na stranici www.lasinja.hr dostupan je UserWay.org plugin koji omogućuje stranici www.lasinja.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.lasinja.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Lasinja nastoji svoje mrežne stranice www.lasinja.hr  učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.lasinja.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2017.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost dokumenata za osobe s oštećenjem vida
Pojedine PDF, Excel (xls,xlsx) i Word (doc,docx) datoteke objavljene na web stranici nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.

Prilagodba programskog koda za čitače ekrana
Programski kod nije u potpunosti prilagođen za čitače ekrana.

Nepotpun tekstualni opis
Određeni dio slika i banera nema tekstualni opis (ALT tekst) i nije prilagođen za čitače ekrana.

Navigacija web stranice upotrebom tipkovnice ili glasa
Navigacija web stranice nije u potpunosti prilagođena za upotrebu pomoću tipkovnice i glasa.

Audio zapisi tekstova na web stranici
Tekstovi na web stranici nisu dostupni kroz audio zapis za osobe s oštećenjem vida.

OmoType font nije implementiran
Implementirani UserWay.org plugin koristi UDF font, OmoType font nije dostupan.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Lasinja će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom UserWay.org plugin-a – alata za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 13. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i AChecker

Ova Izjava upotpunjena je 18. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice lasinja.hr korisnici mogu uputiti:
E-poštom: pisarnica@lasinja.hr
Telefonom: +385 47 884 010
Poštom: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47 206 Lasinja

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.