Komunalne djelatnosti

Općina Lasinja osigurava:

 • trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
 • održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
 • obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja
 • javnost rada

Na području općine Lasinja obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. Opskrba pitkom vodom
 2. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
 3. Održavanje javnih površina
 4. Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba
 5. Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
 6. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 7. Održavanje javne rasvjete

Javne službe

KOMUNALNO LASINJA d.o.o.

Održavanje javnih i zelenih površina, održavanje groblja i pogrebni poslovi

Adresa:
Lasinjska cesta 19,
47 206 Lasinja
Telefon:
047 711 314

Mobitel:
099 663 9861
E-mail:
info@komunalno.lasinja.hr
web: www.komunalno.lasinja.hr

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Opskrba pitkom vodom

Adresa:
Gažanski trg 8,
47 000 Karlovac 
Telefon/faks:
047 8649 100 (centrala)
047 649 101 (telefaks)
E-mail:
kontakti@vik-ka.hr 
web: www.vik-ka.hr        

EKO FLOR PLUS d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

Adresa:
Mokrice 180c,
49 243 Oroslavje
Telefon:
049 587 810
Telefaks:
049 249 240
E-mail:
info@eko-flor.hr
web:www.eko-flor.hr

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VUKSAN

Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba

Adresa:
Trg hrvatskih branitelja 8,
47 206 Lasinja
Telefon:
047 884 001
Mobitel:
098 465 835
Vlasnik
Ivan Vuksan

"DIMNJAČAR"

Dimnjačarski poslovi

Adresa:
Rakitje, Školska 25,
10 437 Bestovje
Telefon:
01 33 71 669
Mobitel:
098 468 222
Vlasnik:
Muhamed Husić

ELSTROM d.o.o.

Održavanje javne rasvjete

Adresa:
Karlovačka cesta 14A,
47 206  Lasinja
Mobitel:
099 65 37 002
E-mail
elstromdoo@gmail.com


TERRA - obrt za pogrebne usluge

Ukop pokojnika na mjesnim grobljima Banski Kovačevac, Crna Draga, Desni Štefanki, Lasinja i Prkos Lasinjski

Adresa:
Kamanje 106A,
47 282 Kamanje
Telefon/Faks:
047 758 881,
047 758 937
Mobitel:
098 707 521
Vlasnik
Damir Klemenić

 

Koncesije

Koncesija za javne usluge jest ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet pružanje jedne ili više usluga u općem interesu ili određenih zakonom kojim se uređuje pojedina koncesija. Općina Lasinja je dala : koncesiju za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti na svom području te koncesiju za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Uprava groblja

Na području Općine Lasinja grobljima i mrtvačnicom upravlja društvo Komunalno Lasinja d.o.o. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta,uređenje i održavanje,rekonstrukciju groblja i poslove umrlih osoba. Na području Općine Lasinja postoji 8 groblja:Lasinja,Desni Štefanki, Crna Draga,Banski Kovačevac, Prkos Lasinjski, Sjeničak Lasinjski(Maslečko,Paljenica,Rosići). Više informacija na poveznici Komunalno Lasinja

Održivo gospodarenje otpadom

Općina Lasinja je u skladu s Kohezijskom politikom Europske unije preuzela Europsku politiku gospodarenja otpadom koja se temelji na tri načela:prevencija nastajanja otpada, reciklaža i ponovna uporaba, poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora. U sektoru gospodarenja otpadom prvenstvo se daje prevenciji, reciklaži i biološkoj razgradnji otpada koje su jeftinije i osiguravaju višu zaposlenost u odnosu na spaljivanje i odlaganje otpada. Tijekom 2007. godine sanirano je 8 divljih odlagališta ukupne površine 11.200 m2 na kojem se nalazilo cca 8000 m3 otpada. Od tada više nisu nastajala nova divlja odlagališta otpada na području Općine. U 2009. godini sanirano je i divlje odlagalište Brezje. Ove aktivnosti su provedene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Donesen je Plan gospodarenja otpadom Općine Lasinja, za razdoblje od 2008. do 2016. godine te od 2017. do 2022. godine.

Dokumenti

Vodooprskrba

Vodoopskrbnim sustavom, od 1. kolovoza 2022. godine,  upravlja društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac. Više informacija na poveznici VIK-KA

Dokumenti