Kreirano: Četvrtak, 25 Veljača 2021 07:54

 LAG Vallis Colapis jedan je od partnera na projektu "Održivi turizam kroz društveno poduzetništvo", a radi se o aktivnosti - mobilizaciji nezaposlenih osoba  sa svrhom pohađanja besplatne edukacije na temu društvenog poduzetništva.  Ciljana skupina mora biti s područja Karlovačke  i Zagrebačke županije, s naglaskom na ruralna područja.

 

Do sada se prijavilo  20 kandidata s područja različitih općina,  još je 20 slobodnih mjesta. Ako ima zainteresiranih kandidata s područja općine Lasinja za ovu korisnu edukaciju, molimo da se jave na navedeni kontakt:
 
Damir Kršić 
Stručni suradnik Odjela za društvene djelatnosti
 
LAG Vallis Colapis
Trg hrvatskih branitelja 2
47000 Karlovac
+385 47 842 834
+385 99 38 61 924