Kreirano: Srijeda, 29 Kolovoz 2018 15:00

OPĆINA LASINJA započinje s provedbom projekta „Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11“, sufinanciranog sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.2., tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete života područja općine Lasinja kroz razvoj prometne infrastrukture.

Specifični ciljevi Projekta su:
1)      podizanje razine sigurnosti odvijanja cestovnog prometa rekonstrukcijom ceste u sklopu nerazvrstane prometnice NC LA – 11 u Ulici Sv. Florijana u Lasinji
2)      podizanje razine sigurnosti pješaka (s naglaskom na djecu/učenike osnovne škole) izgradnjom nogostupa u sklopu nerazvrstane prometnice NC LA – 11 na zapadnoj strani Ulice Sv. Florijana u Lasinji
3)      podizanje razine sigurnosti odvijanja prometa rješavanjem problema oborinske odvodnje u sklopu  
         nerazvrstane prometnice

Rezultati Projekta su:
- podignuta sigurnost odvijanja cestovnog prometa
- podignuta sigurnost odvijanja pješačkog prometa
- podignuta  razina  sigurnosti odvijanja prometa

Ukupna vrijednost projekta:     2.783.612,50 HRK
Iznos koji sufinancira EU:           2.036.493,75 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 2018. – 2019.