Kreirano: Petak, 05 Siječanj 2018 12:13

Na temelju članka 26. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 3. siječnja 2018. godine, donijela je Odluku o prihvatljivosti   projekta „Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA-11“.

Projektom je planirana rekonstrukcija ceste, izgradnja nogostupa i sustava odvodnje oborinskih voda u Ulici Sv. Florijana, u naselju Lasinja, ukupne duljine 825,80 m.
 
Realizacijom projekta unaprijedit će se komunalna opremljenost  općine Lasinja, sigurnost odvijanja cestovnog prometa te  sigurnost pješaka u prometu (posebno učenika OŠ „Antun Klasinc“, koji svakodnevno pješače do  škole te socijalno osjetljivih skupina i djece),  a time i  kvaliteta života lokalnog stanovništva.   

Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja Općine Lasinja za razdoblje 2014. - 2020. godine.

Uskoro će uslijediti aktivnosti provedbe postupka nabave, a početak radova očekuje se sredinom godine.