Kreirano: Srijeda, 23 Studeni 2016 07:20

Općina Lasinja i Volonterski centar Kupa pozivaju volontere, organizatore volontiranja, udruge, javne ustanove i sve ostale zainteresirane na predstavljanje projekta "Volonterski centar Kupa" u Lasinji 29. studenog 2016. godine, u 18 sati u zgradi općine, Lasinja, Lasinjska cesta 19.


Volonterski centra Kupa djeluje unutar LAG-a Vallis Colapis. Općina Lasinja, kao i sve ostale općine i gradovi koji se nalaze na području LAG-a Vallis Colapis, partner je na ovom projektu.  Predstavljanje projekta održati će se u svakoj od partnerskih općina/gradova u cilju promoviranja i informiranja o mogućnostima koje nudi volontiranje za volontere, organizatore volontiranja i zajednicu u cjelini. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.