Kreirano: Utorak, 02 Rujan 2014 12:49

U skladu s novom Odlukom o sufinanciranju boravka djece s područja općine Lasinja u dječjim vrtićima izvan područja općine Lasinja, koja se primjenjuje od 1. rujna o.g. pozivamo roditelje na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:  1. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika

                                            2. uvjerenje o prebivalištu za dijete (ne starije od 6 mjeseci)

                                            3. ugovor s vrtićem ili potvrdu

                                            4. rodni list djeteta

Odluka o sufinanciranju dječjih vrtića.pdf

- OBRAZAC OL-1 Zahtjev za sufinanciranje dječjeg vrtića.doc