Kreirano: Srijeda, 03 Travanj 2013 14:20

Hrvatska poljoprivredna agencija, Odjel za kontrolu kvalitete meda u Križevcima, uputio je poziv pčelarima za provedbu mjere "Kontrola kvalitete meda", u okviru Nacionalnog pčelarskog programa za 2013. godinu.

Više informacija moguće je dobiti u Odjelu za kontrolu kvalitete meda, telefon 048 279 063, e-mail:okkm@hpa.hr  ili u Područnom uredu HPA u Karlovcu, Domobranska 3, telefon 611 978, e-mail:karlovac@hpa.hr