Kreirano: Srijeda, 24 Rujan 2014 08:19

Pozivamo korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

koji nisu podmirili dugovanje prema tvrtci Eko-flor plus d.o.o.

da isto podmire do  1. listopada 2014. godine jer će nakon isteka roka

uslijediti ovršni postupci sa dodatnim troškovima.

DOPIS OPĆINAMA.pdf