Kreirano: Četvrtak, 12 Veljača 2015 07:27

Od 1. siječnja 2015. godine na području općine Lasinja vrši se odvojeno sakupljanje otpada,

prema sljedećem  RASPOREDU.pdf

Sve ostale informacije mogu se dobiti od koncesionara:

Eko-flor plus d.o.o.

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje

tel:+385 49 587 810, fax:+385 49 249 240

info@eko-flor.hr

www.eko-flor.hr

Služba za korisnike i reklamacije:

Tel. +385 49 587 831

Tel. +385 49 587 837

Tel. +385 49 587 840