Kreirano: Srijeda, 19 Studeni 2014 11:37

Karlovačka županija i Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o.
sudjeluju u provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju
i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. i 2014. godinu Ministarstva gospodarstva RH.

OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA O IZDAVANJU JAMSTAVA 2014.pdf