Kreirano: Četvrtak, 06 Travanj 2023 14:11

 Posljednjih godina na području Karlovačke županije zabilježeni su mnogi požari, koji su u većini slučajeva izazvani nekontroliranim spaljivanjem korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Zbog nedovoljne pozornosti i širenja na šume, stambene i gospodarske objekte, uz ugrožavanje ljudskih života, za posljedicu su imali velike materijalne štete na imovini te velike troškove rada vatrogasnih postrojbi.

U svrhu pravovremenog sprječavanja nastajanja požara te materijalne štete i opasnosti za ljude, Karlovačka županija donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom, koja je objavljena u Glasniku Karlovačke županije br. 4/2013 ( https://www2.kazup.hr/images/dokumenti/glasnik_kz/2013/glasnikbr.04-13.pdf ) te stupila na snagu 7. veljače 2013. godine.

Općinsko vijeće Općine Lasinja također je donijelo Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenomPosebno ističemo da su predmetnim odlukama, za nepridržavanje odredbi, propisane novčane kazne za pravne osobe, za odgovorne osobe u pravnoj osobi te za fizičke osobe. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) za fizičku osobu koja izazove požar propisana ja kazna za prekršaj u iznosu od 1.991,00 eur (15.000,00 kn) do 19.919,00 eura (150.000,00 kn)  ili kazna zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 265,00 eura (2.000,00 kn)  do 1.919,00 eura (15.000,00 kn) te osoba koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od  132,00 eura (1.000,00 kn)  do  1.991,00 eur (15.000,00 kn).