Kreirano: Četvrtak, 27 Listopad 2022 14:52

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31.  stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi