Kreirano: Petak, 14 Listopad 2022 10:19

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na Području Karlovačke županije za akademsku godinu 2022./2023. objavljen je na web stranici Karlovačke županije, link:
https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-akademsku-godinu-2022-2023


Natječaj je objavljen 14. listopada 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 28. listopada 2022. godine.


Prijave su isključivo u elektronskom obliku. Sva dokumentacija kao i link za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenom linku.