Kreirano: Srijeda, 14 Rujan 2022 08:32

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu.

U nastavku su navedene osnovne informacije, a cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: Javni poziv  

Poziv objavljuje:
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Sažetak:
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, uključenost lokalne zajednice, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture, zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom, ekonomičnost te kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

Pravo sudjelovanja:
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:
• muzejske djelatnosti
• knjižnične djelatnosti
• potpore izdavanju knjiga
• potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
• izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
• monografija iz područja kulture i umjetnosti
• književnih manifestacija
• književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
• dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
• glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
• vizualnih umjetnosti
• interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
• kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
• međunarodne kulturne suradnje
• redovne djelatnosti udruga u kulturi
• gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
• zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
• zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
• zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
• zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
• zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

Rok za podnošenje prijava:
Prijave se podnose u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine.

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: Prijavnica Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Uvjeti Poziva s uputama za predlagatelje sastavni su dio ovog Javnog poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.