Kreirano: Četvrtak, 25 Kolovoz 2022 09:03

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te članka 50. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ 1/18, 1/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi