Kreirano: Srijeda, 27 Srpanj 2022 10:42

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone „Lovački dom“ od 25. srpnja 2022. donesenog po načelniku Općine Lasinje, Općina Lasinja objavljuje