Kreirano: Utorak, 21 Lipanj 2022 12:46

U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka na području općine Lasinja, Općina Lasinja donijela je Odluku o sufinanciranju troškova  sterilizacije i kastracije pasa i mačaka te ugradnje mikročipova.


Sufinancirat će se troškovi  u sljedećim iznosima:
- 500,00 kn za ženskog psa
- 300,00 kn za muškog psa
- 200,00 kn za žensku mačku
- 100,00 kn za mačka

-50,00 kn za evidentiranje (mikročipiranje) 


Maksimalno se sufinancira kastracija/sterilizacija dva psa i dvije mačke po domaćinstvu.
Pravo na sufinanciranje može se ostvariti podnošenjem zahtjeva, uz koji je potrebno priložiti:
1. račun za obavljenu sterilizaciju/ kastraciju/mikročipiranje, izdan od strane pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga te broj ugrađenog mikročipa
2. presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu

3. presliku IBAN računa za isplatu sufinanciranja


Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na sufinanciranje uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području Općine Lasinja te da  nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Lasinja. Da bi ostvario pravo na sufinanciranje kastracije/sterilizacije psa uvjet je da je pas čipiran.

Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja sredstava, najkasnije do 15. studenog 2022. godine