Kreirano: Srijeda, 08 Lipanj 2022 08:12

Dana 8. lipnja 2022. godine, u vremenu od 7:00 do 14:00 sati prikupljat će se manje količine otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta, na lokaciji Lasinjska cesta 6, Lasinja.

Putem MRD-a može se zbrinuti sljedeći otpad