Kreirano: Utorak, 29 Ožujak 2022 12:38

Obavještavamo poljoprivrednike da je na web stranici Karlovačke županije  objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamata za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu poljoprivrednicima na području Karlovačke županije (link: https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi  ) 

 
Zahtjeve temeljem ovog Javnog poziva mogu podnositi poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije i raspolažu poljoprivrednim površinama, stokom i bave se poljoprivrednom proizvodnjom za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije. 
Korisnici mogu plasirati kredite preko četiri poslovne banke na području Karlovačke županije: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D., KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. RIJEKA i  OTP BANKA D.D.
Uvjeti za ostvarivanje i realizaciju kredita su: 
Iznos kredita: od minimalno 20.000,00  do najviše 500.000,00 kuna/po korisniku.
Namjena kredita: prihvatljivi su troškovi nabave repromaterijala: sjeme i/ili presadnice i/ili umjetni gnoj i/ili zaštitna sredstva za proljetnu/jesensku sjetvu ratarskih i/ili povrtnih kultura, a troškovi povezani s proizvodnjom trajnih nasada nisu prihvatljivi
Rokovi korištenja i otplate kredita: maksimalno 12 mjeseci.
Kamatna stopa: za Korisnika kredita iznosi 0,00% (nulaposto) godišnje, fiksna, 
Instrumenti osiguranja povrata kredita : prema uvjetima  i poslovnoj politici Banke 
Način isplate sredstava: bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača na temelju ispostavljenih računa
Javni poziv otvoren je od 29. ožujka 2022. do 1. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja kvote ove kreditne linije i/ili planiranih sredstava Proračuna Karlovačke županije.