Kreirano: Srijeda, 23 Ožujak 2022 08:25

Obavještavamo sve zainteresirane udruge da je Karlovačka županija objavila Javni poziv za  sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022.godini.

Link na kojem je objavljen Javni poziv sa detaljnim uputama:
 
Datum objave: 21. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. travnja 2022. godine