Kreirano: Srijeda, 09 Ožujak 2022 13:01

Pozivamo sve vlasnike koji imaju prikladan smještaj i žele isti staviti na raspolaganje za dugoročni prihvat izbjeglica iz Ukrajine da se prijave u Općinu Lasinja, u svrhu ustrojavanja Registra smještajnih kapaciteta, ako bude potreba za prihvat i smještaj izbjeglica na području Općine Lasinja.

Režijske troškove podmirivat će Republika Hrvatska u suradnji sa Općinom.

Prijava se može izvršiti telefonski na broj 047 884 010 ili putem e-pošte: pisarnica@lasinja.hr