Kreirano: Utorak, 22 Veljača 2022 07:43
 
Obavještavamo sve korisnike da će od 23. veljače 2022. godine (srijeda) tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja, Mokrice 180/C, započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad na području općine Lasinja.
 
Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21).
 
Pored RFID čipa, koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.
 
Stoga vas molimo da spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada budu što dostupniji djelatnicima koji će vršiti označavanje.
 
Zahaljujemo na  razumijevanju i suradnji.