Kreirano: Ponedjeljak, 20 Prosinac 2021 07:45

Karlovacka zupanija provodi anketu za iskaz interesa za koristenje kratkorocnih kredita za nabavu repromaterijala (sjeme, presadnice, prihrana, zaštita), namijenjenih poljoprivrednicima na području Karlovačke županije. 

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da popune  upitnik,  do 15. sijecnja 2022.  te dostave  na adresu: kristina.magdic@kazup.hr