Kreirano: Četvrtak, 30 Rujan 2021 12:53
 
Karlovačka županija, 27. rujna o.g., objavila je Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo,poljoprivredu,turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2021.godini
 
Prijave na natječaj se primaju u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
 
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
Datum obajave: 27.rujna 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 27.listopada 2021.
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
1) Javni poziv
2) Odluka o raspisivanju Javnog poziva
3) Upute za prijavitelje
 
OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA:
4) Obrazac opisa programa
5) Obrazac proračuna
6) Izjava o partnerstvu te Izjava o financiranim projektima
 
OBRASCI ZA PROCJENU KVALITETE
7) Obrazac za procjenu kvalitete
 
PO ODOBRAVANJU SREDSTAVA OD KORISNIKA ĆE SE ZATRAŽITI SLJEDEĆE:
8) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
9) Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe
10) Potvrda o nepostojanju duga
 
OBRASCI ZA PROVEDBU PROGRAMA:
11) Prijedlog ugovora o financiranju
12) Obrazac opisnog izvještaja
13) Obrazac financijskog izvještaja
 
 
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)
 

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: marija.sertic@kazup.hr te telefonskim putem na broj telefona: 047 666 138.

Detaljnije informacije i obrasci za prijavu programa dostupni su na poveznici Javni poziv