Kreirano: Srijeda, 31 Ožujak 2021 14:47
Pokrenut je sljedeći korak ka obnovi prijavljenih oštećenja u potresu. Aktivirani su mobilni timovi kako bi stanovnicima maksimalno olakšali daljnji proces predaje zahtjeva za obnovu koji su preduvjet za pokretanje organizirane obnove. Vlasnici zgrada, koje imaju naljepnice statičara zbog oštećenja uslijed potresa, nakon prijavljene štete imaju pravo podnijeti zahtjev za obnovom Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Pomoć pri podnošenju (ispunjavanju) zahtjeva za obnovom pružat će mobilni timovi. 
Mobilni tim u Lasinju dolazi 12. travnja  2021. godine (PONEDJELJAK) –  na lokaciju  općinske zgrade Lasinjska cesta 19, Lasinja, od 9:00 do 17:00 sati.
 
Pozivamo sve, koji imaju uvjete i namjeru podnijeti zahtjev za obnovu, da se odazovu u navednom terminu. 
Poslije 12. travnja pomoć pri ispunjavanju zahtjeva za obnovu zgrada vlasnici će moći dobiti u prostorijama Općine Lasinja.  Pomoć će tada pružati zaposlenici općinske  uprave Općine Lasinja, u vremenu od 8 do 12 sati svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.
 
Također naglašavamo da Općina Lasinja ima rok do 12. 4. 2021. dostaviti popis obiteljskih kuća koje traže obnovu nekonstrukcijskih dijelova (dimnjaka, zabatnih zidova, nadvoja, pregradnih zidova, pokrova, dijelovi krovišta, krovna limarija, krovni vijenci i parapeti) kako bi se ti dijelovi obnovili do naredne zimske / ogrjevne sezone. Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje će organizirano pristupiti obnovi nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća.
 
Nekonstrukcijske dijelove vlasnici obiteljskih kuća mogu i samostalno obnoviti i dobiti povrat uloženog novca podnošenjem zahtjeva Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na Obrascu 5, ali za obnovu moraju pribaviti i Obrascu 5 priložiti: 
• elaborat obnove
• završno izvješće nadzornog inženjera
• račun ovlaštenog izvođača radova
• za dimnjake i atest dimnjaka
Zbog ove mogućnosti Općina poziva vlasnike obiteljskih kuća ( sa ZELENOM NALJEPNICOM) da čim prije dostave prijavu  koju mogu preuzeti na www.lasinja.hr ili preuzeti u Općini (od ponedjeljka 29. 3. 2021.), a  u Prijavi će se izjasniti da li će obnovu nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća izvoditi  samostalno ili će to zatražiti od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.