Kreirano: Četvrtak, 11 Ožujak 2021 11:13

Posljednjih godina na području Karlovačke županije zabilježeni su mnogi požari, koji su u većini slučajeva izazvani nekontroliranim spaljivanjem korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Zbog nedovoljne pozornosti i širenja na šume, stambene i gospodarske objekte, uz ugrožavanje ljudskih života, za posljedicu su imali velike materijalne štete na imovini te velike troškove rada vatrogasnih postrojbi.

U svrhu pravovremenog sprječavanja nastajanja požara te materijalne štete i opasnosti za ljude,  Karlovačka županija donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom, koja je objavljena u Glasniku Karlovačke županije br. 4/2013 ( https://www2.kazup.hr/images/dokumenti/glasnik_kz/2013/glasnikbr.04-13.pdf  ) te stupila na snagu 7. veljače 2013. godine.

Općinsko vijeće Općine Lasinja također je donijelo Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenom 

Posebno ističemo da su predmetnim odlukama, za nepridržavanje odredbi, propisane novčane kazne za pravne osobe, za odgovorne osobe u pravnoj osobi te za fizičke osobe. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) za fizičku osobu koja izazove požar propisana ja kazna za prekršaj u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kn te osoba koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kn.