Kreirano: Utorak, 19 Siječanj 2021 12:07
 
Ured povjerenika za informiranje je krajem studenog i do sredine prosinca 2020. godine proveo analitičko praćenje internetskih stranica 23 JLP(R)S sa područja Karlovačke županije, sa svrhom utvrđivanja razine usklađenosti s obvezama koje propisuju članci 10. (proaktivna objava), 11. (savjetovanje s javnošću) i 12. (javnost rada) Zakona o pravu na pristup informacijama.
Primjer najbolje prakse predstavlja sama Županija, s 90% objavljenih praćenih informacija, dok je Općina Lasinja zauzela  2. mjesto, s visokih 87,1%.   
Cjelokupno izvješće i rezultati po svim točkama praćenja dostupni su na sljedećoj poveznici