Kreirano: Srijeda, 13 Siječanj 2021 09:09

Poštovani građani,

od koncesionara smo, uz ispriku, obaviješteni da je prilikom izrade rasporeda odvoza selektivnog otpada sa područja općine Lasinja došlo do greške, navedeni termin  11.01.2021. nije točan.

 

Selektivni otpad će se prikupljati 21. siječnja 2021. godine