Kreirano: Četvrtak, 31 Prosinac 2020 09:06

Pozivamo sve oštećenike da što prije izvrše prijavu štete nastale na građevinskim objektima putem obrasca PN- Prijava štete od prirodne nepogode, koji je dostupan u privitku. Rok za prijavu je zaključno sa  7. siječnja 2021. godine.

Rok za prijavu štete produljen je do 14. siječnja 2021. godine. 

Napomena: svi koji su se već javili trebaju  popuniti obrazac za prijavu te uz obrazac dostaviti fotografije oštećenih objekata (samo oni koji nisu dostavili).  

Popunjeni obrazac sa prilozima dostavlja sa putem e-pošte: pisarnica@lasinja.hr   ili osobno u OPćinu Lasinja, Lasinjska cesta 19.