Kreirano: Utorak, 27 Listopad 2020 13:02
 
Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 14/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. listopada 2020. godine donosi 
 
 
Ova odluka stupa na snagu 27. listopada 2020. godine.