Kreirano: Četvrtak, 15 Listopad 2020 12:14
Status - Prijave se podnose od 23. studenog 2020. godine od 09:00 sati. Raspoloživa sredstva po pozivu 7.000.000,00 kuna
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (FNE), u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.
Predmet poziva nisu postojeće fotonaponske elektrane na postojećim građevinama koje se nadograđuju/proširuju.
Prihvatljivi prijavitelji Iznajmljivači i OPG-ovi
Prihvatljivi troškovi (nastali nakon objave Poziva 30. rujna 2020.) 
a) nabava i ugradnja FNE,
b) stručni nadzor radova,
c) PDV ukoliko nije nadoknadiv.
Bespovratna sredstva Maksimalan iznos: 200.000 kuna.
 
Detaljnije na poveznici