Kreirano: Srijeda, 05 Veljača 2020 10:03

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Karlovac, u suradnji sa Općinom Lasinja, Općinom Draganić i Centrom za socijalnu skrb Karlovac, uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,

provodi projekt "Mobilna ruralna sredina napokon u gradu", kojim se omogućava besplatan prijevoz osobama starijim od 60 godina, korisnicima ZMN, umirovljenicima s malom mirovinom, invalidnim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Više informacija na