Kreirano: Petak, 09 Kolovoz 2019 10:52

Osim što je veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji, AMBROZIJA je najagresivniji izvor alergena te postoje sve veći zdravstveni problem za stanovništvo.


Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su tijekom vegetacijske sezone redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

   - agrotehničkim: obrada tla, pravovremena sjetva i  gnojidba kultura;
   - mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem zasijanih kultura i redovitom košnjom;
   - kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije.

Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije donijelo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 72/07).

Općina Lasinja je donijela Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja ambrozije. Nadzor nad provedbom ove Odluke i naredbe Ministarstva provoditi će KOMUNALNI REDAR, a prema svima koji se ne budu pridržavali propisanih obveza Općina će poduzeti zakonske mjere.

Molimo da podatke o lokacijama zakorovljenih površina ambrozijom dojavite u Općinu Lasinja, na broj telefona 047/884 011 ili direktno komunalnom redaru na 099/2884 810.