Kreirano: Petak, 02 Kolovoz 2019 10:03

Pozivamo sve vlasnike odnosno korisnike građevina sa područja općine Lasinja, u kojima se nalazi azbest,  na dostavu podataka o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.