Kreirano: Petak, 26 Siječanj 2018 14:45

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.  41/14) i Odluke o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2018), Općinsko vijeće Općine Lasinja, objavljuje