Kreirano: Četvrtak, 20 Srpanj 2017 12:05

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17. (7. srpnja o.g.),  stupa na snagu osmoga dana od dana objave. Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018.

 

Više informacija na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja