Pravovaljana lista kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lasinja

 

Na osnovi članka 18. stavaka 1. i 2., članka 19, članka 20. stavka 1. podstavak 1. , stavka 2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine LASINJA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ - SNV, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

Objavljeno 16. travnja 2023. u 00:05:21