Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe sudionicima dopunskog izbora članova Općinskog vijeća Općine Lasinja iz reda predstavnika srpske nacionalne manjine,provedenog 3. listopada 2021.