Kreirano: Četvrtak, 31 Ožujak 2022 09:56

OPĆINA LASINJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/22-01/1
URBROJ: 2133-19-3/1-22-6
 
Lasinja, 31. ožujka 2022.
 
 Na temelju članka  20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano za Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja (KLASA: 112-02/22-01/1, URBROJ: 2133-19-3/1-22-2 od 7.ožujka 2022. godine), objavljen putem „Narodnih novina“ broj 30/2022 dana 9. ožujka 2022. godine, za radno mjesto Voditelja poslova namještenika za održavanje komunalne infrastrukture, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje  
  
O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti
 
Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za prijem u službu, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati  6. travnja 2022. godine u vijećnici Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja u 17:00 sati.
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Općine Lasinja (www.lasinja.hr). 
 
Istoga dana, 6. travnja.2022. godine, kandidatima koji su pristupili testiranju predočit će se rezultati testiranja te će po objavi rezultata testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju započeti intervju.
 
 
                                                                                        Povjerenstvo za provedbu natječaja