Kreirano: Petak, 23 Srpanj 2021 13:47

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), članka 34. i 97. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja,  br. 1/18, 1/20 i  1/21), na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lasinja,  Općinsko vijeće Općine Lasinja na 3. redovnoj sjednici održanoj 21. srpnja  2021., donijelo je