Kreirano: Srijeda, 07 Srpanj 2021 10:06
 
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovno prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. stavak 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Glasnik Općine Lasinja“ broj 5/15) te članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Lasinja, objavljuje