Župa Lasinja

U spomenici župe Lasinja zapisano je sljedeće: "Tamo daleko u šumi gdje danas rastu debele bukve, bijaše nekada srce Lasinje. Tamo je nekada bila crkva sv. Ane i župni stan, a po ostalim brjegovima zaseoci, kuće imućnih starih hrvatskih zadruga. Tamo do vratiju staroga grada Steničnjaka, gdje se održavao Hrvatski sabor, i do Petrove Gore, bio je cvatući život pobožnih župljana."

Više informacija na: www.zupa-sv-antuna.hr