Kreirano: Četvrtak, 05 Ožujak 2015 13:39

Na području Općine Lasinja postoje arheološki nalazi koji upućuju da je područje naseljeno od početka  bakrenog doba (eneolita). Prema arheološkom lokalitetu eponimno je nazvana Lasinjska kultura, a datira iz vremena između 4300. i 3950. godine prije Krista.


Lasinjska kultura razmjerno je široko rasprostranjena - obuhvaća područje Hrvatske od Vučedola u istočnoj Slavoniji do Josipdola, sjevernu Bosnu, Sloveniju, Štajersku i Korušku u Austriji te Mađarsku Transdanubiju, sa za sada poznatih više od150 lokaliteta.