polasci iz karlovca

linijaVrijeme polaska
Karlovac-Banski Kovačevac - Lasinja-Desni Štefanki   11:30  14:30
       
Karlovac-Gvozd-Desni Štefanki - Lasinja   12:00  
Karlovac-Banski Kovačevac - Lasinja      19:20

polasci iz  d. štefanki i lasinje

linijaVrijeme polaska
Desni Štefanki-Lasinja-Banski Kovačevac-Karlovac 06:30 12:30  15:30
       
Lasinja-Desni Štefanki-Gvozd-Karlovac 06:15    
Lasinja-Karlovac   16:00  

poseban prijevoz polasci iz desni štefanki i lasinje

linijaVrijeme polaska
Desni štefanki-Lasinja-Kupinečki Kraljevac 05:45 11:30  14:50       20:00
       

poseban prijevoz polasci iz kupinečkog kraljevca

linijaVrijeme polaska
Kupinečki Kraljevac-Lasinja-Desni Štefanki 06:20 12:00  15:45                  20:30
       
Svi navedeni polasci prometuju od ponedjeljka do petka telefon za informacije: 047 600-740
 
Novi vozni red primjenjuje se od 7. rujna  2020. godine