polasci iz karlovca

linijaVrijeme polaska
Karlovac-Banski Kovačevac - Lasinja-Desni Štefanki 11:30  
Karlovac-Gvozd-Desni Štefanki - Lasinja   12:00  
Karlovac-Lasinja   14:30  19:20

polasci iz b. kovačevca, d. štefanki i lasinje

linijaVrijeme polaska
Desni Štefanki-Lasinja-Banski Kovačevac-Karlovac 06:30 12:30  
 
Lasinja-Desni Štefanki-Gvozd-Karlovac 06:15    
Lasinja-Karlovac   16:00  

poseban prijevoz polasci iz desni štefanki i lasinje

linijaVrijeme polaska
Desni štefanki-Lasinja-Kupinečki Kraljevac 05:45 11:30  
Lasinja-Kupinečki Kraljevac   14:30 20:15

poseban prijevoz polasci iz kupinečkog kraljevca

linijaVrijeme polaska
Kupinečki Kraljevac-Lasinja-Desni Štefanki 06:20 12:05  
Kupinečki Kraljevac-Lasinja     15:45 20:35
Svi navedeni polasci prometuju od ponedjeljka do petka telefon za informacije: 047 600-740
 
Novi vozni red primjenjuje se od 14. ožujka 2018. godine