Kreirano: Subota, 09 Svi 2015 14:18

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 30. travnja 2015. godine objavio je Javni poziv (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Prijava sa propisanom dokumentacijom šalje se direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Rok za dostavu počinje objavom poziva, a završava istekom 2015. godine ili objavom obavijesti o iskorištenju sredstava.

VODIČ Kako do sredstava za energetsku obnovu kuća.pdf

Više informacija i dokumentacija dostupni su na stranici Fonda www.fzoeu.hr

Općina Lasinja 8. svibnja 2015. godine, s početkom u 20.00 sati, u dvorani općinske zgrade u Lasinji,

Lasinjska cesta 19, u suradnji sa ovlaštenim certifikatorom,

organizira predavanje o predmetu javnog poziva; korisnicima sredstava; opravdanim troškovima;

dokumentaciji; dostavi, obradi i realizaciji zahtjeva, isplati donacije i ostalim pitanjima.