Kreirano: Utorak, 18 Veljača 2014 07:17

Župan Karlovačke županije proglasio je 17. veljače o.g. stanje elementarne nepogode za područje općine Lasinja. Zbog izlijevanja rijeke Kupe nastale su štete na poljoprivrednim površinama, gospodarskim i stambenim objektima. Poplava je uzrokovala otežano prometovanje na županijskim i lokalnim cestama te pokrenula nekoliko klizišta.

Uputa za prijavu štete

Metodologija za procjenu štete

Obrazac EN-P